T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 

Teknogirişim Sermaye Desteği;
Bu program kapsamında, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini kapsamaktadır. 

Sektör ve Çeşitli Konularda Araştırma Desteği;
Jeotermal Enerji Sektör Araştırması, Hidrojen Teknolojileri ve Uygulamaları Araştırması, Elektronik Sanayi Sektör Araştırması vb. konuları kapsamaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için;
  http://www.sanayi.gov.tr/


 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı


İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması ve geliştirilmesini temin etmek için teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması amacı ile; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ile bir proje fikrine sahip girişimcilere destek verilmektedir.

Yeni Girişimci Desteği – KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Teşvikleri;
Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan veya KOSGEB iş kurma danışmanlığı veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde SYDTF, İŞKUR, ÖİB, belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası girişimcilik eğitimine katılanlar veya (İŞGEM) de yer alan girişimcilerden son bir yıl içinde işletmesi kurulan adaylar bu destekten yararlanabilmektedir.

Genç Girişimci Geliştirme Programı - KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Teşvikleri;
Programın düzenlendiği ortaöğretim sonrası örgün/yaygın eğitim kurumlarının öğrencileri bu program kapsamında yararlanabilmektedir.

E-KOBİ Bilişim Destek Kredisi – Kosgeb Bilişim Destekleri;
İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve KOSGEB saha taramasına dahil edilmiş bütün işletmeler yararlanabilecektir.

Kayıtlı Eleman İstihdamı Destek Kredisi – Kosgeb Banka Kredi Faiz Destekler;
Destek kredisi, KOSGEB “KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu”nu (YDTF) doldurulmuş ve onaylanmış KOBİ’ler için Asgari %50’si Küçük Ölçekli İşletmeler, (1-49 çalışanı olan), %40’ı “Kalkınmada Öncelikli Yöre” ve %60’ı “Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre”de yer alan işletmelere kullandırılacaktır.
Detaylı bilgi için;

KOSGEB Başkanlığı
MKEK Binası 9 Kat
06330 Tandoğan / ANKARA
Tel: 0.312.212 81 90
Fax: 0.312.212 25 08

Web:
 www.kosgeb.gov.tr

E - Posta: kos@kosgeb.gov.tr


 


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - TTGV
 

Teknoloji Geliştirme Vakfı adından da anlaşılacağı üzere, teknoloji ve ileri teknoloji alanındaki iş fikirlerine destek veriyor. Enformasyon ve iletişim teknolojisi, yaşam bilimleri olarak da adlandırılan biyo-teknoloji ve sağlık yatırımları, ileri mikro-elektronik, polimerler, yarı-iletkenler, kompozit materyaller gibi ürünlerden oluşan ileri malzeme üretimi, TTGV Girişim Fonu’nun yatırım yaptığı başlıca alanlar arasında yer alıyor.
TTGV, kurulduğu 1991 yılından beri sanayi kuruluşu ve/veya yazılım geliştirme şirketlerince gerçekleştirilen, araştırma ve geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan teknoloji geliştirme projelerine finansal destek sağlamaktadır.

Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) olarak adlandırılan bu destek kapsamında proje bütçesinin en fazla %50’sine ve en fazla 1 Milyon ABD Doları tutarında geri ödemeli destek sağlanmaktadır. TTGV tarafından ABD Doları olarak verilen bu destek, projenin sona ermesinin ardından ilk 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içinde ABD Doları olarak geri ödenir.


Detaylı bilgi için:

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV
Cyberpark Cyberplaza Kat:5 06800, Bilkent ANKARA
Tel: : 312 265 02 72
Faks : 312 265 02 62


Web : www.ttgv.org.tr

E-posta : proje@ttgv.org.tr

 

 


 


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜBİTAK-ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB)

TÜBİTAK-BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB)

TÜBİTAK-TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

•1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı,
•1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
•1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek 
•2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı,
•2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Destekleme Programı

Adres: Ankara Yolu 18. Km. | Organize Sanayii Bölgesi - ÇORUMGİRİŞ YAP