Hedefler

1.
  İleri Teknoloji Araştırmaları ve çalışmalarına destek vermek, ilerletmek,
2.
 Teknoloji Yoğun Üretim ve Girişimciliği destekleyerek, yeni Şirketlerin dogmasına katkıda bulunmak, mevcut Şirketlerin sayılarını artırmak,
3. İleri Teknolojiyi kullanan bu Şirketlere Üniversite içerisinde Araştırma ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
4. 
Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkân yaratmak,
5.
 Ar-Ge ve Yazılım yeteneği ve Geleneğine sahip Uluslararası Firmaların Bölge de yer almaları için gerekli Teknolojik Altyapıyı sağlamak,
6.
 Üniversite-Sanayi işbirliği ile yapılan araştırmaların, ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak.

Adres: Ankara Yolu 18. Km. | Organize Sanayii Bölgesi - ÇORUMGİRİŞ YAP