Misyon 

İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, Bu ortamda yer alan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel teknopark hizmetleri sunmak ve Girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır. 


Vizyon


Orta Karadeniz Bölgesi (TR-83) ve Türkiye’de, bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayarak; araştırma, geliştirme ve yenilik aktivitelerinin odak merkezi olmak. Hitit Üniversitesi ile Sanayi işbirliği sağlanarak, Türkiye’de ve TR-83 Bölgesinde Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Aktivitelerinin Merkezi olmak...

Adres: Ankara Yolu 18. Km. | Organize Sanayii Bölgesi - ÇORUMGİRİŞ YAP