Katılım Koşulları

Yasa kapsamında faaliyet göstermek üzere Teknokent’te yer almak isteyen firmalar Teknokent Yönetim A.Ş. tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçmek zorundadır. Aşağıda detaylı olarak anlatılan tüm süreçlerin resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde tamamlanması hedeflenir.

Bölgeye kabul edilecek firmalarda aşağıdaki genel nitelikler aranmaktadır:

Teknokent’te yer alacak firmaların ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmeleri gerekir.

Teknokent’in temel amacı Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamaktır. Bu sebeple Teknokent bünyesinde yer almak isteyen kuruluşların ileri teknolojileri yalnızca kullanıyor olması Teknokent’e kabul edilmek için yeterli sayılmaz. Teknokent’e kabul edilebilmek için kuruluşların mutlak suretle yazılım geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek kapasitede olması gerekir.

Teknokent'te faaliyet göstermek isteyen firmaların başta Hitit Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmaları gerekir.

Teknokent'te faaliyet gösterecek firmalardan bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlamaları beklenir.

Girişimcilik ve yenilikçilik Teknokent'te faaliyet göstermek isteyen firmalarda ve projelerinde aranılan özelliklerdir.

Teknokent'te faaliyet gösterecek firmalardan başta Hitit Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamaları beklenir.

Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların bölgede seri üretim yapmalarına izin verilmez. Firmalar ancak Ar-Ge konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili prototip üretimi ile Uygulama Yönetmeliği'nde tarif edildiği üzere Ar-Ge’ye dayalı sınırlı üretim faaliyetlerini Teknokent içinde gerçekleştirebilirler.

Teknokent bünyesinde yer alacak kuruluşların ve birimlerin Teknokent içindeki faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler Teknokent’e getirilemez.

Teknokent'te faaliyet gösterecek firmalardan ve bu firmaların yöneticilerinden sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir. 

Adres: Ankara Yolu 18. Km. | Organize Sanayii Bölgesi - ÇORUMGİRİŞ YAP